Chi phí khoán đi công tác

19 Tháng Chín 2018 admin 0

Theo công văn số 16144 ngày 13/09/2018 của Cục thuế Bình Dương như sau: trường hợp Công ty có khoán tiền đi lại, tiền ở, phụ […]