Khấu trừ thuế khi thanh toán 3 bên

“AAT- Dịch vụ kế toán và thuế uy tín tại Bình Dương”

Trong quá trình thanh toán cho các đối tác không thể tránh khỏi các giao dịch thanh toán 3 bên nhằm giảm bớt thủ tục hồ sơ rườm rà và đạt hiểu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, các kế toán thường gặp rắc rối với các quy định ngặt nghèo về thuế GTGT và thuế TNDN do các quy định của luật thuế chồng chéo lên nhau.

AAt- Dịch vụ kế toán và thuế uy tín tại Bình Dương

“AAT- Dịch vụ kế toán và thuế uy tín tại Bình Dương” sẽ trao đổi với các bạn trường một trường hợp thường xảy ra tại các doanh nghiệp có nhiều chi nhánh, nhưng quy định của thuế lại không rõ ràng, do đó, rất nhiều trường hợp khách hàng đã gọi đến AAT để được tư vấn, như sau:

Trường hợp Công ty có các chi nhánh A, B hạch toán phụ thuộc,chi nhánh A mua hàng của công ty C và yêu cầu chi nhánh Bthanh toán cho Cty C theo hợp đồng thỏa thuận giữa 03 bên. Trường hợp này theo AAT thì chi nhánh A sẽ không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Căn cứ Khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 như sau:

“Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

4. Các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm:

c) Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán ủy quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng (bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định) thì việc thanh toán theo ủy quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trường hợp sau khi thực hiện các hình thức thanh toán nêu trên mà phần giá trị còn lại được thanh toán bằng tiền có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

…”

Căn cứ Luật Dân sự số: 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 quy định về pháp nhân như sau:

“Điều 75. Pháp nhân thương mại

1. Pháp nhân thương mại là pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên.

2. Pháp nhân thương mại bao gồm doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác.

3. Việc thành lập, hoạt động và chấm dứt pháp nhân thương mại được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.”

“Điều 84. Chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân

  1. Chi nhánh, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân…

Như vậy, chi nhánh B của Công ty không được coi là một pháp nhân do đó không đủ điều kiện là thanh toán qua ngân hàng theo yêu cầu của luật thuế GTGT.

Nếu cần sự tư vấn hoặc cần cung cấp dịch vụ chuyên sâu về kiểm toán, kế toán, thuế và chuyển giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi “AAT- Dịch vụ kế toán và thuế uy tín tại Bình Dương”.

Công ty TNHH Kế Toán & Thuế AAT  

168 Trần Phú, KDC Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Ms Vân (Director)

Sđt: 0917 181 579

Email: vannguyen@aatg.com.vn

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*