Vốn điều lệ sau khi sáp nhập

“AAT- Dịch vụ kế toán và thuế uy tín tại Bình Dương”

Hôm nay chúng tôi sẽ trao đổi với các bạn trường hợp: Vốn điều lệ sau khi sáp nhập doanh nghiệp, vậy câu hỏi đặt ra là: Sau khi sáp nhập thì doanh nghiệp nhận sáp nhập có được giữ nguyên vốn, tăng vốn, giảm vốn điều lệ hay không?

AAT sẽ phân tích để các bạn có cái nhìn tổng quát nhé.

AAT- Dịch vụ kế toán và thuế uy tín tại Bình Dương

Đầu tiên: theo quy định tại điều 68 (đối với Công ty TNHH 2 TV trở lên) và điều 87 của Luật Doanh nghiệp năm 2015 có quy định như sau:

Điều 68. Thay đổi vốn điều lệ

1. Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a) Tăng vốn góp của thành viên;

b) Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

Điều 87. Thay đổi vốn điều lệ

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a) Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu;

b) Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 74 của Luật này.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

3. Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình sau đây:

a) Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên và công ty phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ;

b) Công ty cổ phần theo quy định tại Điều 196 của Luật này.

AAT- Dịch vụ kế toán và thuế uy tín tại Bình Dương

Như vậy sẽ có các trường hợp thay đổi về vốn điều lệ khi nhận sáp nhập như sau:

TH1: Các chủ sở hữu quyết định tăng/giảm vốn điều lệ

TH2: Nhận vốn góp của các thành viên mới

Vậy khi nhận sáp nhập của một Công ty khác, nếu bên nhận sáp nhập sở hữu <100% vốn CSH của bên bị sáp nhập thì lúc này vốn CSH của bên nhận sáp nhập sẽ bị thay đổi (tăng). Trường hợp Công ty mẹ sở hữu 100% vốn của Công ty con, khi nhận sáp nhập thì công ty mẹ sẽ không thay đổi vốn điều lệ.

Quý Doanh nghiệp cần tư vấn thuế, dịch vụ kế toán, kiểm toán và chuyển giá vui lòng liên hệ với chúng tôi:

AAT- Dịch vụ kế toán và thuế uy tín tại Bình Dương
Công ty TNHH Kế Toán & Thuế AAT  

168 Trần Phú, KDC Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Ms Vân (Director)

Sđt: 0917 181 579

Email: vannguyen@aatg.com.vn

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*